Удирдах зөвлөл

1

Л.Гантулга

Удирдах зөвлөлийн дарга, Монголын Номын Сангуудын Консорциум

2

Ч.Мөнх-Эрдэнэ

Гүйцэтгэх захирал, Монголын Номын Сангуудын Консорциум

Удирдлагын Академи

3

Г.Содгэрэл

Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн номын сан

4

Ж.Баатарсүрэн

МУБИС-ийн номын сан

5

Т.Хайдав

СУИС-ийн Соёлын сургууль      

6

Д.Гансүх

Монголын Үндэсний номын сан

7

M.Туяа


Comments