Холбоо барих

Монголын Номын Сангуудын Консорциум
Ерөнхий сайд Амарын гудамж - 1
Шуудангийн салбар - 20А, Ш/Х-97
Зипкод-14200
Улаанбаатар, Монгол улс

Утас: 976-99007127, 88119729
И-мэйл: info@mongolianlibraries.org.mn
Вэб хуудас: www.mongolianlibraries.org.mn