Тусламж‎ > ‎

Тоног, төхөөрөмж

Номын сангийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж
Showing 25 items
Тоног, төхөөрөмжийн нэрЗориулалт
Sort 
 
Sort 
 
Тоног, төхөөрөмжийн нэрЗориулалт
Дижитал камер Зураг авах 
CD/DVD Burning / Writing CD/DVD бичих төхөөрөмж 
Сүлжээний кабель /UTP/ Уншигч нар компьютерийг сүлжээнд холбох 
Сүлжээний принтер Хэвлэх үйлчилгээ 
Хувилагч Хувилах үйлчилгээнд 
Сканнер Мэдээлэл оруулахад 
Зөөврийн компьютер Байгууллагын албан хэрэглээнд 
Видео камер Бичлэг хийх 
Проектор - Projector Сургалт болон соёл олон нийт ажилд 
Cвич - Switch Сүлжээний төхөөрөмж 
Cүлжээний хамгаалалт - Firewall Сүлжээний төхөөрөмж 
Утасгүй сүлжээний төхөөрөмж - Wireless device Сүлжээний төхөөрөмж 
Тог баригч найдвартай ажиллагаанд 
Бар код уншигч Номын сангийн үйлчилгээнд 
Цаас устгагч Албан хэрэгцээнд 
Карт уншигч /Card Readers/ Санах ойн картаас мэдээлэл хуулах, хадгалах 
Компьютер Компьютерийн үйлчилгээ 
Чихэвч компьютерийн үйлчилгээ 
Сүлжээний бахь Дурын сүлжээний болон телефон утасны кабель хавчих, хайчлах 
Микрофон, өсгөгч албан хэрэгцээнд 
Проекторын дэлгэц Албан, сургалт бусад хэрэгцээнд 
Дуу хураагуур Ярилцлага бичих 
Телевизор бусад хэрэгцээ 
Хяналтын камер Аюулгүй ажиллагаа,  
Хамгаалалтын хаалга Ном болон бусад эд зүйлсийн хамгаалалт 
Showing 25 items
Comments