Гишүүн байгууллагууд

Showing 14 items
Байгууллагын нэрҮйл ажиллагааны салбарВэб хаяг
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Байгууллагын нэрҮйл ажиллагааны салбарВэб хаяг
Удирдлагын Академи Их дээд сургуулийн номын сан http://www.aom.edu.mn 
ШУТИС-ийн Шинжлэх ухаан, технологийн төв номын сан Их дээд сургуулийн номын сан http://www.must-library.edu.mn 
Отгонтэнгэр Их Сургууль Их дээд сургуулийн номын сан http://www.otgontenger.edu.mn 
Техник Технологийн Дээд Сургууль Их дээд сургуулийн номын сан  
Батлан Хамгаалахын Их Сургууль Их дээд сургуулийн номын сан http://www.dum.gov.mn 
Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль Их дээд сургуулийн номын сан www.ikhzasag.edu.mn 
Монгол улсын Их Сургуулийн Номын Сан Их дээд сургуулийн номын сан http://library.num.edu.mn 
Соёл Урлагийн Их Сургуулийн Номын Сан Их дээд сургуулийн номын сан http://www.msuac.edu.mn 
Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийн Номын сан Их дээд сургуулийн номын сан http://www.muls.edu.mn 
Олон Улсын Улаанбаатар Их Сургуулийн Номын Сан Их дээд сургуулийн номын сан http://www.ulaanbaatar.edu.mn/ 
Этүгэн Их Сургуулийн Номын Сан Их дээд сургуулийн номын сан http://www.etugen.edu.mn 
Дархан аймаг дахь ХААИС Агроэкологи бизнесийн сургууль Их дээд сургуулийн номын сан  
Хууль зүйн хүрээлэн Эрдэм шинжилгээний байгууллага http://legalinstitute.mn/ 
Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль Их дээд сургуулийн номын сан http://www.gmit.edu.mn/ 
Showing 14 items